Skip to main content

  FORMULARZ OSOBOWY

  DANE OGÓLNE

  Nazwisko:

  Imię:

  Imiona rodziców:

  PESEL

  Data urodzenia:

  Miejsce urodzenia:

  Dowód osobisty (Seria i numer):

  Numer urzędu skarbowego i jego adres:

  Adres zameldowania (ulica, kod pocztowy, miasto, Województwo, Gmina, Powiat):

  Telefon kontaktowy:

  Adres e-mail:

  Ukończone kursy / zdobyte uprawnienia

  Oświadczenie o niekaralnosci  div class="single-row">

  Oświadczenie do celów podatkowych i ZUS

  Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej, moje wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi:co najmniej minimalne wynagrodzenie - kwota róna lub wyższa kwocie 3010 zł bruttomniej niż minimalne wynagrodzenie - kwota niższa niż 3010 zł brutto

  Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej, moje wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi:co najmniej minimalne wynagrodzenie - kwota równa lub wyższa kwocie 3010 zł bruttomniej niż minimalne wynagrodzenie - kwota niższa niż 3010 zł brutto