Skip to main content

Co oferuje nasza akademia

W lutym 2010 r. powołaliśmy do życia Akademię Taurus.  Jest to Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, która oferuje szkolenia dla członków służb informacyjnych, porządkowych oraz kierowników do spraw bezpieczeństwa oraz szkolenia Stewardingu.

Oferujemy szkolenia dla członków służb informacyjnych i porządkowych oraz kierowników ds. bezpieczeństwa

 • Służba informacyjna – to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych.
 • Służba porządkowa – to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Kierownik do spraw bezpieczeństwa – to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Charakter pracy

 • Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.
 • Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.
 • Kierownik do spraw bezpieczeństwa – reprezentuje organizatora imprezy masowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych

 • Sprawdzanie i stwierdzanie uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 • Legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • Przeglądanie zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty zabronione (broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe),
 • Wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
 • Ujęcie, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
 • Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz nie wykonywania poleceń porządkowych.

Wymagania kwalifikacyjne kierownika do spraw bezpieczeństwa

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może być wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie dla kierowników do spraw bezpieczeństwa, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Zdjęcia z szkoleń

Pomożemy Ci zdobyć odpowiednie szkolenia!

Z nami wszystko staje się proste!

Stewarding

Nasz firma organizuje szkolenia z zakresu stewardingu.

Kurs „Stewarding – Najwyższa Jakość Organizacji Imprez” został stworzony jako uzupełnienie szkolenia dla członków służb informacyjnych i porządkowych przez światowej klasy specjalistów w zakresie organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej. Każdy uczestnik tego kursu na zakończenie otrzymuje Certyfikat STEWARDA wydawany przez PZPN z unikatowym numerem pozwalającym pracować przy zabezpieczaniu meczów piłki nożnej na terenie naszego kraju.

PROGRAM KURSU

Moduł 1:

Wprowadzenie do imprez sportowych

Moduł 2:

Steward – Istota Pracy, część A

Moduł 3:

Steward – Istota Pracy, część B

Moduł 4:

Obsługa Uczestnika Imprezy – Komunikacja, Zarządzanie, Psychologia Tłumu

Moduł 5:

Pierwsza Pomoc

Moduł 6:

Bezpieczeństwo Pożarowe

Moduł 7:

Praca Stewarda na Terenie Imprezy

Moduł 8:

Obsługa Imprezy

Moduł 9:

Sytuacje Kryzysowe i Ewakuacja

Kurs ma na celu gruntowne przeszkolenie pracowników ze znajomości ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ich zadań, obowiązków, praw i poszczególnych zachowań przydatnych podczas zabezpieczenia meczów.

Close Menu