Start Szkolenia Służby Informacyjne

Służby Informacyjne

Spis treści
Służby Informacyjne
Kandydaci
Tematy szkolenia
Termin i koszt szkolenia
Wszystkie strony

Służba informacyjna to najbardziej liczna grupa osób uczestniczących w zabezpieczaniu imprezy masowej.

Jest to nowa jednostka utworzona na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009, wzorowana na zachodnioeuropejskich Stewardach.

Członkowie służby informacyjnej stanowią pierwsze i najważniejsze źródło kontaktu dla uczestnika imprezy masowej. To z nimi statystyczny uczestnik ma najwięcej styczności. Dla każdego organizatora imprezy są oni najważniejszym "narzędziem" przekazywania informacji do widza, kibica, czy fana przebywającego na danym evencie.


Kto może przystąpić do szkolenia? Każdy pełnoletni i niekarany obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.

 


 

Tematy szkolenia:

Temat I. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.

2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.

3. Obowiązki członków służby informacyjnej.

4. Odpowiedzialność cywilna i karna członka służby informacyjnej.

5. Współpraca z Policją oraz innymi służbami w trakcie zabezpieczenia porządku podczas imprezy masowej.

6. Rodzaje imprez masowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Temat II. Zagadnienia prawne – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.

2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.

3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.

4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.

5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.

6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.

7. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

8. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych,etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

9. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.

 

Temat III. Zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprezy masowej – czas realizacji 6 godzin

Zagadnienia:

1. Cel zabezpieczenia i rodzaje zagrożeń.
2. Zadania i obowiązki członka służby informacyjnej w związku z:

- kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej;

- kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu);

- kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa;

- ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia;

- legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej;

- dokumentowaniem podejmowanych czynności

3. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej

4. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.

5. Elementy wyposażenia służb informacyjnych.

6. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.

7. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych:

- postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia;

- rodzaje pożarów;

- rodzaje sprzętu gaśniczego;

- rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej;

- systemy przeciwpożarowe w obiektach;

- zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).

8. Plan awaryjny i plan ewakuacji:

- znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji;

- system znaków informacyjnych i ewakuacyjnych;

- zasady bezpiecznej ewakuacji;

- drogi ewakuacyjne;

- zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej;

- drogi dostępu;

- kontrola przepływu tłumu.

 

Temat IV. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – czas realizacji 2 godziny

Zagadnienia:

1. Techniki komunikacyjne.

2. Psychologia tłumu.

3. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki zachowań agresywnych.

4. Metody reagowania na konflikty.

5. Metody obserwacji i identyfikacji.

6. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.

 

Temat V. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas realizacji 4 godziny

Zagadnienia:

1. Zagadnienia ogólne.

2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.

3. Zasady udzielania pomocy przedmedycznej w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.

4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.

 

Temat VI. Techniki interwencyjne – czas realizacji 1 godzina

Zagadnienie:

1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.

 


 

Najbliższe szkolenie dla Służb Informacyjnych odbędzie się: 28 - 30 października 2016 r. na Stadionie Energa Gdańsk.

Osoby zainteresowane zapisami na kurs prosimy o kontakt z naszym biurem tel. (58) 322-51-72

Szkolenie dla służb informacyjnych trwa 24 godziny i składa się z 8 modułów tematycznych (3 dni po 8 godzin). Każdy moduł kończy się 15 min. testem .

Koszt szkolenia wynosi 150 zł .

 
Odwiedziło nas:
Dzisiaj1
Wczoraj34
Wszystkich gości:82158

Taurus A.O.M. sp. z o.o. - Rzetelna Firma